o nas

Lagerverkauf

Zaloguj się!

Adres e-mail:

Zapomniałeś hasło?

Swiat Mathildy

Tkaniny dzieciece

Waluty

Zum PowerSeller stoffe-zanderino_de bei eBay.de

stoffe-zanderino_de jest członkiem programu SuperSprzedawców.

Stale otrzymuje najwyższe oceny od kupujących.

Szybko wysyła przedmioty.

Posiada historię doskonałej obsługi klienta.

Koszyk

Nie masz jeszcze nic w koszyku.

Twitter

Immer aktuell mit Zanderino auf Twitter

Nowe produkty

Ekskluzywna futrzana tkanina tapicerska w kolorze kremowo

Ekskluzywna futrzana tkanina tapicerska w kolorze kremowo

98,78 zł

zaw. 19 % VAT nie zaw. kosztów wysyłki

Promocje

Marabu-Boa, ozdobne pióra, zólc, ok.170-175cm

Marabu-Boa, ozdobne pióra, zólc, ok.170-175cm

stała cena 22,28 zł
dziś promocja, zapłacisz tylko 13,28 zł

zaw. 19 % VAT nie zaw. kosztów wysyłki

Zobaczcie Państwo wszystkie nasze promocje.

Regulamin - Ogólne warunki handlowe

§1 Zakres obowiązków
Dostawa towarów firmy Textilwelt Internet Vertriebs GmbH (Sprzedający) do ich klientów następuje tylko i wyłącznie na podstawie niniejszych ogólnych warunków handlowych.

§ 2 Umowy
(1) Oferta zawarcia umowy kupna zostanie złożona przez kupującego, regularnie kupujący wysyła zamówienia w sklepie internetowym przez wygenerowane systemy obsługiwane przez sprzedawcę. Kupujący zobowiązany jest do zrealizowania niniejszej oferty przez okres 14 dni.

(2) Umowa została zawarta w terminie określonym w pkt 1 wyżej wymienionego okresu zobowiązania, chyba że sprzedawca już wcześniej ogłosił przyjęcie przez wysłanie potwierdzenia do klienta lub wykonania usługi, w przeciwnym razie nie odmówił. Zawiadomienie o otrzymaniu zamówienia z listą zamówionych rzeczy nie jest jednoznaczne z akceptacją
zamówienia.

(3) Zwracamy uwagę że niewielkie różnice, które nie mają większego znaczenia do użycia, między opisem i ilustracją a towarem nie są wykluczone. Szczególnie ilustracje produktów nie zawsze są stuprocentowo zgodne z oryginałem. Przed odesłaniem zamówienia, kupujący ma możliwość zamówienia próbki albo zobaczenia towaru po konsultacji z sprzedawcą.

§ 3 Prawo rezygnacji z zamówienia, zwroty

(1) Dotyczy kupujących, będących prawowitymi konsumentami

Prawo rezygnacji i zwrotu
Użytkownik może anulować zamówienia w ciągu 14 dni bez podania przyczyny w formie pisemnej (np. list, fax, e-mail) lub - jeżeli towary przed upływem terminu - poprzez odesłanie towaru. Okres rozpoczyna się z chwilą otrzymania tego zawiadomienia w formie pisemnej, jednak nie przed otrzymaniem towaru od odbiorcy (w przypadku powtarzających się dostaw towarów podobnych, nie przed otrzymaniem pierwszej dostawy częściowej), a także nie spełnia naszych zobowiązań wynikających z art 246 § 2 w związku z § 1 Abs . 1 i 2 projektu ustawy, a nasze zobowiązania zgodnie z § 312e ust 1 zdanie 1 BGB w związku z art 246 § 3 BGB. Do odwołania wystarczy wysłać odmowę albo towar. Odwołanie należy przesyłać na adres:

Textilwelt Internet Vertriebs GmbH, Tomphecke 65, D-41169 Mönchengladbach, Niemcy
Fax: (+49) 2161-4952729, Email: mail@stoffe-zanderino.de

Konsekwencje wycofania oferty

W przypadku skutecznego wycofania oferty, usługi otrzymane przez obie strony zostaną zwrócone i jakiekolwiek korzyści (np. odsetki) zwrócone. Jeżeli nie jest możliwe zwrócenie otrzymanej usługi częściowo, całkowicie lub tylko w gorszym stanie, w miare możliwości należy zwrócić odpowiednią wartość. Nie ma to zastosowania przy dostawie towarów jeśli pogorszenie stanu towaru może być przypisane samemu badaniu – jak byłoby to możliwe dla Państwa np. – na terenie sklepu.

Niezależnie od tego można uniknąć obowiązku zwrócenia wartości spowodowanej przez przewidywane użycie towaru jako Państwa własność i powstrzymanie się od wszystkiego co mogłoby obniżyć jej wartość.
Towary, które można wysłać jako przesyłki zostaną zwrócone na ryzyko Sprzedającego.

Ponoszą Państwo koszty zwrotu jeśli dostarczone towary odpowiadają tym, które zostały zamówione i jeśli cena towarów, które mają być zwrócone nie przekracza wartosci 40 Euro oraz w wypadku wyższej wartości towaru, jeśli jeszcze nie zapłacili Państwo wynagrodzenia lub prawnie uzgodniona platność częściowa w czasie wycofania oferty. Niezależnie od tego, to zwrócenie będzie dla Państwa bezpłatne. Towary, które nie dają się wysłać w formie paczki zostaną odebrane z Państwa lokalu. Obowiązki zwrotu płatności muszą być zrealizowane w ciągu 30 dni. Ten okres rozpocznie się dla Państwa wraz z wysłaniem Państwa deklaracji wycofania oferty lub towaru, Sprzedającemu wraz z ich otrzymaniem.

Koniec instrukcji dotyczącej prawa odwołania się.

(2) Prawo odmówienia jest wykluczone w przypadku indiwidualnego dopasowania towaru (np. mb) dla klienta.

§ 4 Dostawa / Ponoszenie ryzyka
(1) Terminy dostawy podane przez sprzedawcę nie zawsze są wiążące,
chyba że zostały wyraźnie uzgodnione z kupującym.

(2) W przypadku niemożliwości dostawy z przyczyn niezależnych od Sprzedającego, w tym łącznie strajków i blokad, obowiązują postanowienia prawne. Kupujący jest zwolniony z obowiązku zapłaty, i także sprzedający jest zwolniony z obowiązku dostawy.

(3) Sprzedający jest uprawniony do dokonywania częściowych dostaw. Koszty dodatkowe przez dostawę częściową płaci sprzedający. Nie można zamówiony towar zwrócić częściowo z powodu szczególnych okoliczności,
sprzedawca jest uprawniony do odstąpienia od umowy sprzedaży w całości lub w części.

§ 5 Płatność
Wszelkie koszty zamówienia muszą być wpłacone metodą, którą kupujący wybrał podczas wypełniania formularzy zamówienia w sklepie internetowym.
Otrzymanie płatności dokonywane przez Kupującego, nie obowiązują Sprzedającego do przyjęcia umowy.

§6 Zastrzeżenie własności

(1) Sprzedający zatrzyma prawo własności do wszystkich towarów, które są dostarczone przez niego do Kupującego przed finalną i pełną płatnością.

(2) Jeżeli częścia gwarancji Sprzedającego (patrz §7 tych warunkow) na wymiane towarów jest transfer prawa własności do następnych towarów pod warunkiem, że Kupujacy zapłacił za wymienione towary lub jeśli to nie jest możliwe przez przedstawienie prawnych wymagań zapewni odpowiednią ich kompensację.

§7 Roszczenie gwarancji kupującego, zastrzeżenie zmian

(1) Jeżeli dostarczony towar jest wadliwy, istnieją odpowiednie roszczenia kupującego, zgodnie z prawem.

(2) Jeżeli kupujący nie jest konsumentem, dotyczy go odbiegając powyższego artykułu 1 prawo poniżej:

(a) W odniesieniu do wszystkich towarów dostarczonych przez sprzedającego, obowiązków związanych z inspekcji i skargi stosuje się zgodnie z § 377 HGB. W związku z tym, nawet jeśli umowa zakupu nie jest częścią wzajemnego handlu biznesowego zgodnie z prawem.

(B) Jeśli towary są uszkodzone lub wadliwe, Sprzedający ma prawo wyboru pomiędzy naprawą lub wymianą towaru.

(3) Jeżeli sprzedający nie będzie miał możliwości dostarczyć przez jego podwierdzony produkt, od którego nie jest zamierzone lub rażące zaniedbanie z okoliczności lub tylko z nieuzasadnionych wysiłków możliwe, sprzedający ma prawo dostarczyć zamiast tego, jakościowo co najmniej taką samą jakość, że pozwalają one na zamierzone użycie produktu bez utraty wartości, a wszelkie odchylenia od podwierdzonych towarów są nadal uzasadnione biorąc pod uwagę interesy nabywcy.

§8 Roszczenia o odszkodowania kupującego

(1) Jeżeli kupujący nie jest konsumentem, roszczenia o odszkodowanie, niezależnie od prawnej przyczyny oraz jego roszczenia odszkodowawcze daremnych kosztów są wykluczone, chyba że ​​szkoda została spowodowana w wyniku rażącego zaniedbania lub działania umyślnego, lub przynajmniej na naruszenie zaniedbania podstawowych zobowiązań umownych (kardynalne obowiązki ) przez sprzedawcę. W tym ostatnim przypadku, obowiązuje odpowiedzialność cywilna w sposób typowy do przewidywalnego uszkodzenia w wysokości jest ograniczona.


(2) Wyżej wymienione ograniczenie odpowiedzialności nie ma zastosowania do szkód wynikających z obrażeń życia, zdrowia lub ciała przy odpowiedzialności na podstawie warunków ustawy o odpowiedzialności za produkt lub w których wyraźnie przejęty przez sprzedawcę gwarancji.


§9 Przedawnienie

(1) Jeśli przedmiot zakupu jest rzeczą używaną, prawo o przedawnieniu żądań Kupującego odnosi się do defektów przez okres 12 miesiecy od przeniesienia ryzyka w kontrakcie z Kupujacym. Który nie jest konsumentem w ciagu 2 miesięcy od przeniesienia ryzyka.

(2) Jeżeli Kupujący nie jest konsumentem, okres ograniczenia żądań za defekty towarów dla nabywcy, które nie zostaly sprzedane jako używane wynosi 2 miesiące od transferu ryzyka.

(3) Jeżeli kupujący nie jest konsumentem, termin przedawnienia dla roszczeń odszkodowawczych i roszczeń o zwrot wydatków, wynikających z wad towaru, 6 miesięcy, to chyba że są one oparte na umyślne lub rażąco niedbałe naruszenie obowiązków lub naruszenia umowy (kardynalne obowiązki) sprzedawcy lub w § 8 ustęp (2) powyżej przypadkach. Wtedy
działają prawnie ustalone terminy przedawnienia.

§10  Zakaz cesji, odstąpienia, i zatrzymania

(1) Cesja praw wynikających z umów oraz przeniesienie tych umów w cajości
przez kupującego wymaga uprzedniej pisemnej zgody sprzedającego.

(2) Potrącenia lub wysiłek zatrzymania przez kupującego przeciwko
wierzytelności sprzedającego jest dopuszczalne tylko wtedy, jeśli wierzytelność wymagalna jest prawomocnie stwierdzona, względnie nie ulega wątpliwości.

Właściwość sądu i miejsce wykonania
§ 11 Obowiązujące prawo, miejsce wykonania i jurysdykcji

O ile prawnie dozwolone i żadne inne zagraniczne prawo konsumentów nie znajduje zastosowania, obowiązują następujące umowy:

(1) Wszelkie stosunki prawy stron umowy mają zastosowanie prawo niemieckie z wyłączeniem jednolitnym praw sprzedaży.

(2) Miejsce świadczenia usług dla wszystkich roszczeń wynikających z umowy między kupującym a sprzedającym jest siedziba sprzedającego.

12. Obowiązek wskazania - Internetowe rozstrzyganie sporów (ODR)

Platforma Komisji UE do rozstrzygania sporów z e-sklepami: http://ec.europa.eu/consumers/odr

Nasz adres e-mail:mail@stoffe-zanderino.de

Koniec regulaminu

Wróć